Pārdod biznesu

Strādājoša biznesa pārdošana nav nekas neparasts. Bizness var būt ne tikai kā saimnieciskās darbības veids un organizatoriski saimnieciska vienība, bet arī kā atsavināšanas darījuma priekšmets. Biznesa pārdošana automātiski nenozīmē to, ka bizness ir nerentabls vai nestabils. Uzņēmējs var būt ieinteresēts pārdod biznesu vairāku iemeslu dēļ, kā piemēru var minēt uzņēmēja vēlēšanos izstāties no aktīvas līdzdalības uzņēmējdarībā. Pārdod biznesu var gan kā lietu kopību komplektā ar juridisko personu, gan arī atsevišķi no juridiskās personas. Komplektā ar biznesu var pārdod arī tikai daļu no juridiskās personas kapitāla daļām vai akcijām. Biznesa pārdošanas darījumos pastāv daudz juridisku risku, kurus izdodas novērst, ievērojot noteiktas juridiskas procedūras. Riski pastāv gan biznesa pārdevējam, gan arī biznesa pircējam. INLAW International legal services speciālistiem ir bagātīga pieredze biznesa pārdošanas darījumu juridiskā nodrošinājuma sniegšanā. INLAW International legal services palīdzēs Jums izvērtēt iespējamos juridiskos riskus un novērst tos, sagatavos vai palīdzēs sagatavot visu nepieciešamo informāciju par biznesu, ko Jūs vēlaties nopirkt vai pārdot, kā arī palīdzēs sagatavot visus nepieciešamos dokumentus, līgumus un pieteikumus īpašumtiesību pārreģistrācijai uz jauno īpašnieku.