VID nodokļu audits fiziskajām un juridiskajām personām

45050492 s

Nodokļu revīzija (audits) ir nodokļu administrācijas (VID) pārbaude, kad tiek kontrolēta viena vai vairāku nodokļu, nodokļu deklarācijas posteņu vai nodevu un citu valsts noteikto maksājumu aprēķināšanas, maksāšanas un ieskaitīšanas budžetā pareizība un atbilstība normatīvajiem aktiem noteiktajā taksācijas periodā.

Ja nodokļu audita rezultātā VID konstatē kādus pārkāpumus, tad VID var aprēķināt papildus nodokļu maksājumus, soda naudu, kā arī nokavējuma naudu. Šādi papildus maksājumi var ļoti negatīvi ietekmēt Jūsu uzņēmējdarbību, kas var novest Jūsu uzņēmumu līdz maksātnespējai, vai pasliktināt Jūsu fiziskās personās mantisko stāvokli. Tāpēc iesakām Jums laicīgi sagatavoties jebkāda veida nodokļu pārbaudēm, lai varētu paredzēt nodokļu pārbaužu sekas.

Mūsu uzņēmumā strādājošie speciālisti sniegs Jums kompetentu palīdzību, ja Jūsu uzņēmumam vai Jums kā fiziskai personai ir plānots audits vai Jums jau notiek audits, kā arī pēc audita, ja Jūs nepiekrītat VID audita rezultātiem.

Mūsu uzņēmums sniegs Jums šādus pakalpojumus nodokļu audita gadījumā:

  • Fiziskās/juridiskās personas pārstāvēšana Valsts ieņēmumu dienestā visā audita procesā;
  • Auditam nepieciešamo dokumentu pārbaude un iesniegšana;
  • Paskaidrojumu sniegšana par VID konstatētajām neatbilstībām;
  • Audita rezultātā pieņemtā lēmuma apstrīdēšana;
  • VID ģenerāldirektora lēmuma pārsūdzēšana;
  • Fiziskās un juridiskās personas pārstāvēšana tiesā.

Garantējam ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Jūsu un Jūsu sadarbības partneru informāciju, kā arī garantējam drošā veidā glabāt Jūsu dokumentus. Mēs vienmēr esam sasniedzami Jums ērtā laikā un veidā.

Lai pasūtītu kādu konkrētu pakalpojumu sazinieties ar mūsu speciālistu pa tālruni, vai piesakiet pakalpojumu e-pastā, vai nāciet pieteikt pakalpojumu pie mums uz biroju.