Datu atbilstības pārbaude

10038464 s

Datu atbilstības pārbaude ir nodokļu administrācijas pārbaude, kuras laikā tiek kontrolēta nodokļu, nodokļu deklarācijas posteņu vai nodevu un citu valsts noteikto maksājumu aprēķināšanas pareizība un atbilstība normatīvajiem aktiem, izvērtējot nodokļu administrācijas rīcībā esošo informāciju, nodokļu maksātāja nodokļu un informatīvajās deklarācijās norādītos datus, ja šīs deklarācijas nodokļu administrācijai ir iesniegtas vai tās bija jāiesniedz.

Ja datu atbilstības pārbaudes rezultātā VID konstatē kādus pārkāpumus, tad VID var aprēķināt papildus nodokļu maksājumus, soda naudu, kā arī nokavējuma naudu. Šādi papildus neieplānoti maksājumi var ļoti negatīvi ietekmēt Jūsu uzņēmējdarbību, kas var novest Jūsu uzņēmumu pat līdz maksātnespējai, vai pasliktināt Jūsu fiziskās personās mantisko stāvokli. Tāpēc iesakām Jums laicīgi sagatavoties jebkāda veida nodokļu pārbaudēm, lai varētu paredzēt nodokļu pārbaužu sekas.

           Mūsu uzņēmumā strādājošie speciālisti sniegs Jums kompetentu palīdzību, ja Jūsu uzņēmumam vai Jums kā fiziskai personai ir plānota datu atbilstības pārbaude vai Jums jau notiek datu atbilstības pārbaudes procedūra, kā arī pēc datu atbilstības pārbaudes procedūras, ja Jūs nepiekrītat VID datu atbilstības pārbaudes rezultātiem.

           Mūsu uzņēmums sniegs Jums šādus pakalpojumus VID datu atbilstības pārbaudes gadījumā:

  • Fiziskās/juridiskās personas pārstāvēšana Valsts ieņēmumu dienestā visa datu atbilstības pārbaudes procesā;
  • Datu atbilstības pārbaudei nepieciešamo dokumentu pārbaude un iesniegšana;
  • Paskaidrojumu sniegšana par VID konstatētajām neatbilstībām;
  • Datu atbilstības pārbaudes rezultātā pieņemtā lēmuma apstrīdēšana;
  • VID ģenerāldirektora lēmuma pārsūdzēšana;
  • Fizisko un juridisko personu pārstāvēšana tiesā.

Garantējam ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Jūsu un Jūsu sadarbības partneru informāciju, kā arī garantējam drošā veidā glabāt Jūsu dokumentus. Mēs vienmēr esam sasniedzami Jums ērtā laikā un veidā.

Lai pasūtītu kādu konkrētu pakalpojumu sazinieties ar mūsu speciālistu pa tālruni, vai piesakiet pakalpojumu e-pastā, vai nāciet pieteikt pakalpojumu pie mums uz biroju.