Nodokļu konsultācijas

 11694751 custom 1

 

1.1. Dokumentu juridiskā analīze, atbilstoši VID prasībām

Negaidiet kamēr VID atnāks pie Jums ar pārbaudi un konstatēs vairākas neatbilstības Jūsu Uzņēmuma grāmatvedības dokumentos, un uz tā pamata veiks nodokļu uzrēķinu. Mūsu uzņēmums sniegs Jums kvalificētu palīdzību, pārbaudīs Jūsu grāmatvedības dokumentus un nodrošinās to atbilstību VID prasībām.

1.2. Nodokļu politikas izstrāde

Viens no Jūsu peļņas ietekmējošiem faktoriem ir nodokļu apmērs, kas tiks iemaksāts valsts budžetā, tāpēc svarīgi organizēt tādu nodokļu politiku, kas pēc iespējas palielinās Jūsu peļņu. Mūsu uzņēmums izstrādās individuālo nodokļu politiku, kas būs piemērotāju tieši Jūsu saimnieciskajai darbībai.

1.3.   VID nodokļu auditi fiziskajām un juridiskajām personām

-             Fiziskās/juridiskās personas pārstāvēšana Valsts ieņēmumu dienestā visā audita procesā;

-             Auditam nepieciešamo dokumentu pārbaude un iesniegšana;

-             Paskaidrojumu sniegšana par VID konstatētajām neatbilstībām;

-             Audita rezultātā pieņemtā lēmuma apstrīdēšana;

-             VID ģenerāldirektora lēmuma pārsūdzēšana;

-             Fiziskās un juridiskās personas pārstāvēšana tiesā.

1.4. VID datu atbilstības pārbaudes fiziskajām un juridiskajām personām

-             Fiziskās/juridiskās personas pārstāvēšana Valsts ieņēmumu dienestā visa datu atbilstības pārbaudes procesā;

-             Datu atbilstības pārbaudei nepieciešamo dokumentu pārbaude un iesniegšana;

-             Paskaidrojumu sniegšana par VID konstatētajām neatbilstībām;

-             Datu atbilstības pārbaudes rezultātā pieņemtā lēmuma apstrīdēšana;

-             VID ģenerāldirektora lēmuma pārsūdzēšana;

-             Fizisko un juridisko personu pārstāvēšana tiesā.

1.5. VID pieņemto lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

-             Audita rezultātā pieņemtā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana;

-             Datu atbilstības pārbaudes rezultātā pieņemtā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana;

-             VID ģenerāldirektora lēmuma pārsūdzēšana;

-             Lēmumu par saimnieciskās darbības apturēšanu  apstrīdēšana un pārsūdzēšana;

-             Lēmumu par izslēgšanu no PVN apstrīdēšana un pārsūdzēšana;

-             Lēmumu par nodokļu pārmaksas atmaksāšanu apstrīdēšana un pārsūdzēšana.

1.6. Juridisko un fizisko personu pārstāvība strīdos ar Valsts ieņēmumu dienestu

-          pieteikumu iesniegšana tiesā;

-          rakstveida paskaidrojumu sagatavošana;

-          pārstāvība visu instanču tiesās;

-          apelācijas un kasācijas sūdzības sagatavošana.

 

Garantējam ievērot konfidencialitāti attiecībā Jūsu un Jūsu sadarbības partneru informāciju, kā arī drošā veidā glabāt Jūsu dokumentus. Mēs vienmēr esam sasniedzami Jums ērtā laikā un veidā.

 

Lai pasūtītu kādu konkrētu pakalpojumu sazinieties ar mūsu speciālistu pa tālruni, vai piesakiet pakalpojumu e-pastā, vai nāciet pieteikt pakalpojumu pie mums uz biroju.