Uzturēšanās atļauja Latvijā

Uzturēšanās atļauja Latvijā ārvalstniekam piešķir tiesības uzturēties Latvijas Republikā likumā noteiktu laiku (termiņuzturēšanās atļauja) vai nenoteiktu laiku (pastāvīgā uzturēšanās atļauja). Uzturēšanās atļauja Latvijā Jums ir nepieciešama, ja Jūs plānojat uzturēties Latvijas Republikā ilgāk kā 90 dienas pusgadā. Uzturēšanās atļauja Jums piešķir tiesības bez vīzas apmeklēt citas Šengenas līguma dalībvalstis. Jūs vai Jūsu radinieki varat saņemt uzturēšanās atļauju pamatojoties uz:

 • investīcijām (ieguldījums Latvijas kapitālsabiedrības pamatkapitālā, finanšu investīciju ieguldīšana Latvijas kredītiestādes subordinētajā kapitālā, nekustamā īpašuma iegāde Latvijā);
 • komercdarbību Latvijā, ja Jūs esat LV Uzņēmumu reģistra komercreģistrā reģistrēts individuālais komersants, personālsabiedrības biedrs, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, komercsabiedrības (SIA, AS) valdes loceklis, padomes loceklis, komersanta prokūrists, administrators, likvidators vai persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli;
 • saimniecisko darbību Latvijā, ja Jūs esat pašnodarbināta persona, ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvis, pakalpojumu sniedzējs;
 • ģimenes attiecībām;
 • darba attiecībām;
 • starptautiska līguma vai projekta, kurā piedalās Latvija, īstenošanas pamata vai palīdzības sniegšanas pamata Latvijai;
 • starpvalstu zinātnisko sadarbību;
 • studijām akreditētā augstskolā vai studiju programmā;
 • mācībām akreditētā izglītības iestādē vai programmā;
 • studijām vai mācībām akreditētā izglītības iestādē vai programmā, pamatojoties uz apmaiņas līgumu;
 • ja Jūs esat izglītības iestādes audzēknis sakarā ar mācību praksi vai stažēšanos akreditētā Latvijas izglītības iestādē vai komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā;
 • ja Jūs ārstējaties stacionārā ārstniecības iestādē Latvijā;
 • ja Jūs veicat reliģisko darbību;
 • ja apgūta vidējās izglītības programma valsts valodā;
 • u.c. likumā noteikti pamati.

Lai pasūtītu uzturēšanās atļaujas noformēšanas pakalpojumu sazinieties ar mūsu speciālistu pa tālruni, vai piesakiet pakalpojumu e-pastā, vai nāciet pieteikt pakalpojumu pie mums uz biroju.