SIA, ar pamatkapitālu 2'800 euro vai lielāku

SIA dibināšanas kopējās izmaksas sastāda 233,54 euro.

SIA dibināšanai  nepieciešamais laiks                                             SIA dibināšanai nepieciešamie 
dokumenti, kurus mēs sagatavosim
        Izdevumu postenis
1) četras darba dienas; 1) veidlapa, 2) dibināšanas lēmums vai līgums, 3) statūti, 4) paziņojums par juridisko adresi, 5) īpašnieka piekrišana juridiskās adreses reģistrācijai, 6) notariāli apliecināta vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīta valdes locekļa piekrišana, 7) dibinātāja vai pilnvarotās personas notariāli apliecināts paraksts uz pieteikuma, 8) dokuments vai apliecinājums uz pieteikuma par pamatkapitāla apmaksu; 1) valsts nodeva - 142,29 euro, 2) publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" - 27,03 euro, 3) paraksta apliecināšana pie UR valsts notāra - 14,22 euro ;4) mūsu komisija - 50 euro;

2) divas darba dienas, ja samaksāta valsts nodeva   trīskāršā apmērā;

1) veidlapa, 2) dibināšanas lēmums vai līgums, 3) statūti, 4) paziņojums par juridisko adresi, 5) īpašnieka piekrišana juridiskās adreses reģistrācijai, 6) notariāli apliecināta vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīta valdes locekļa piekrišana, 7) dibinātāja vai pilnvarotās personas notariāli apliecināts paraksts uz pieteikuma, 8) dokuments vai apliecinājums uz pieteikuma par pamatkapitāla apmaksu;

1) valsts nodeva - 426,87 euro, 2) publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" - 27,03 euro, 3) paraksta apliecināšana pie UR valsts notāra - 14,22 euro; 4) mūsu komisija - 100 euro;

Lai pasūtītu mazkapitāla SIA reģistrāciju sazinieties ar mūsu speciālistu pa tālruni, vai piesakiet pakalpojumu e-pastā, vai nāciet pieteikt pakalpojumu pie mums uz biroju.