Pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro

 

Ar 2014.gada 1.janvāri Latvijas Republika ir kļuvusi par 18. Eurozonas dalībvalsti un ir veiksmīgi pārgājusi uz euro. Likumdevējs ir noteicis, ka sākot ar 2014.gada 1.janvāri komercsabiedrību (SIA, AS) pamatkapitāls ir jādenominē uz euro un jāreģistrē Uzņemumu reģistra vestajā komercreģistrā. Pamatkapitāls ir jāpārreģistrē uz euro arī kooperatīvajām sabiedrībām. Tāpat likumdevējs ir noteicis arī pārejas periodu pamatkapitāla pārreģistrācijai uz euro - no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 1.jūlijam. Par pamatkapitāla pārreģistrāciju nav nepieciešams maksāt valsts nodevu, kā arī uz pārreģistrējamajiem dokumentiem nav nepieciešams notariāli apliecināt atbildīgo personu parakstus, izņemot gadījumus, kad SIA Uzņēmumu reģistrā vēl nav iesniegusi notariāli apliecinātu dalībnieku reģistra nodalījumu.

Mūsu speciālisti priekš Jūsu uzņēmuma sagatavos visus nepieciešamos dokumentus pamatkapitāla pārreģistrācijas uz euro, sniegs Jums konsultācijas, kā arī iesniegs dokumentus Uzņēmumu reģistram. 

Lai pārreģistrētu Jūsu uzņēmuma pamatkapitālu uz euro, Jums ir nepieciešams sazināties ar mums, piezvanot uz mūsu kontakttālruni, vai jānosūta pieteikums uz mūsu epastu, vai jāierodas mūsu biroju Dzirnavu ielā 87, Rīgā.

Pilns dokumentu komplets pamatkapitāla pārreģistrācijai uz euro maksā 50 euro.