Tabakas licence

Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību var veikt komersants, kurš ir saņēmis tabakas licenci vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai. Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai jānotiek saskaņā ar likuma "Par tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas, reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu" noteikumiem. Tabakas tirdzniecību var veikt tikai licencē norādītajā vietā, un licenci ir tiesīga izmantot tikai tā persona, kurai šī licence izsniegta. Tabakas licenci izsniedz Valsts ieņēmumu dienesta akcīzes preču pārvalde. INLAW International legal services speciālisti noformēs visus nepieciešamos dokumentus, kā arī pārstāvēs Jūsu intereses Valsts ieņēmumu dienestā, lai Jūs pēc iespējas ātrāk varētu saņemt tabakas licenci un uzsākt savu biznesu.

Licences noformēšanai nepieciešamie
dokumenti
Licences noformēšanai nepieciešamais laiks Valsts nodevas apmērs Mūsu komisijas apmērs Kopējie izdevumi

1) attiecīgi aizpildīts iesniegums;

2) komercdarbībai izmantojamo vietu lietošanas tiesības apliecinošs documents, vai tā apliecināta kopija;

3) ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprināts darbības vietas teritorijas plāns;

14 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas  dienas

1) tabakas vairumtirdzniecības licence - 142,- euro par katru tirdzniecības vietu;

2) tabakas mazumtirdzniecības licence - 28,- euro par katru tirdzniecības vietu;

200,- euro

 

 


100, - euro

1) tabakas vairumtirdzniecības licence - 342,- euro par katru tirdzniecības vietu;

2) tabakas mazumtirdzniecības licence - 128,- euro par katru tirdzniecības vietu;

Lai pasūtītu tabakas licenci sazinieties ar mūsu speciālistu pa tālruni, vai piesakiet pakalpojumu e-pastā, vai nāciet pieteikt pakalpojumu pie mums uz biroju.