Metāla licence

Melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus ir tiesīgi iepirkt tikai tie komersanti, kuri likumā noteiktā kārtībā ir saņēmuši licenci melno un krāsaino metālu iepirkšanai. Metāla licenci komersantam izsniedz Valsts vides dienests, ja ir ievēroti visi noteikumi licences saņemšanai. INLAW International legal services ātri un kvalitatīvi palīdzēs Jums noformēt metāla licenci, lai Jūs pēc iespējas ātrāk varētu sākt savu biznesu.

Licences noformēšanai nepieciešamie
dokumenti

Licences noformēšanai nepieciešamais  laiks

Valsts nodevas apmērs

Mūsu komisijas apmērs

Kopējie izdevumi

1) iesniegums;

2) īpašumtiesības, valdījuma vai turējuma tiesības apliecinošs dokuments vai attiecīgi apliecināta kopija;

3) atļauja A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai vai atļauja atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas darbu veikšanai;

1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas;

426.86,- euro;

200,- euro;

626.86,- leuro;

Lai pasūtītu apsardzes licenci sazinieties ar mūsu speciālistu pa tālruni, vai piesakiet pakalpojumu e-pastā, vai nāciet pieteikt pakalpojumu pie mums uz biroju.