Azartspēļu organizēšanas licence

Azartspēļu organizēšanu Latvijas Republikā drīkst veikt kapitālsabiedrība (SIA, AS), kura noteiktā kārtībā ir saņēmusi azartspēļu organizēšanas licenci. Azartspēļu organizēšanas licenci kapitālsabiedrībai izsniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, ja ir ievēroti visi noteikumi licences saņemšanai. INLAW International legal services ātri un kvalitatīvi palīdzēs Jums noformēt azartspēļu organizēšanas licenci, sagatavos licences noformēšanai nepieciešamos dokumentus un pārstāvēs Jūsu intereses licencēšanas komisijā.

Licences noformēšanai nepieciešamie
dokumenti
Licences noformēšanai nepieciešamais laiks Valsts nodevas apmērs Mūsu komisijas apmērs Kopējie izdevumi

1) iesniegums;

2) gada pārskats, zvērināta revidenta atzinums un kārtējā   gada pagājušo pilno   gada ceturkšņu pārskata noraksts, ja kapitālsabiedrība veic komercdarbību;

3) informācija par kapitālsabiedrības kredītsaistībām, to apmēru un kredīta atdošanas termiņiem;

4) ar darījuma dokumentiem pamatota informācija par kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldītās naudas un mantas izcelsmi;

5) kapitālsabiedrības attīstības plāns nākamajam darbības gadam, norādot paredzētos azartspēļu veidus, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu, peļņas apjomu un izlietojumu;

6) informācija par kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļu vai akciju īpašniekiem — fiziskajām personām;

7) apliecinājums, ka kapitālsabiedrības padomes un/vai valdes locekļi un revidents atbilst likumā noteiktajām prasībām;

 

90 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas;

atkarīgs no licencējamās azartspēles veida;

sākot no 2000,- euro;

atkarīgs no licencējamās azartspēles veida;

Lai pasūtītu apsardzes licenci sazinieties ar mūsu speciālistu pa tālruni, vai piesakiet pakalpojumu e-pastā, vai nāciet pieteikt pakalpojumu pie mums uz biroju.

1) iesniegums;

90 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Atkarīgs no licencējamās azartspēles veida sākot no 500.00 (711.00)  

2) gada pārskats, zvērināta revidenta atzinums un kārtējā gada pagājušo pilno gada ceturkšņu pārskata noraksts, ja kapitālsabiedrība veic komercdarbību;

3)informāciju par kapitālsabiedrības kredītsaistībām, to apmēru un kredīta atdošanas termiņiem;

4) ar darījuma dokumentiem pamatota informācija par kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldītās naudas un mantas izcelsmi;

5) kapitālsabiedrības attīstības plāns nākamajam darbības gadam, norādot paredzētos azartspēļu veidus, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu, peļņas apjomu un izlietojumu;

6) informācija par kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļu vai akciju īpašniekiem — fiziskajām personām;

7) apliecinājums, ka kapitālsabiedrības padomes un/vai valdes locekļi un revidents atbilst likumā noteiktajām prasībām.