Apsardzes licence

Apsardzes pakalpojumus drīkst sniegt komersants, kurš noteiktā kārtībā ir saņēmis pirmās vai otrās kategorijas apsardzes licenci. Apsardzes licenci izsniedz Iekšlietu ministrijas izveidota licencēšanas komisija. INLAW International legal services ātri un kvalitatīvi noformēs Jums nepieciešamo apsardzes licenci, sagatavos licences noformēšanai nepieciešamos dokumentus un pārstāvēs Jūsu intereses licencēšanas komisijā.

Licences noformēšanai nepieciešamie
dokumenti

Licences noformēšanai nepieciešamais laiks

Valsts nodevas apmērs

Mūsu komisijas apmērs

Kopējie izdevumi

1) attiecīgi aizpildīts iesniegums;

2) psihiatra un narkologa atzinums par komersanta likumīgā pārstāvja veselības stāvokli;

3) Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa, ka komersantam nav nodokļu parādu;

4) komersanta personas, kas tieši organizēs un vadīs apsardzes darbinieku darbu apsardzes sertifikāts

15 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas;

1) valsts nodeva par pirmās pakāpes apsardzes licenci – 711, euro;

2) valsts nodeva par otrās pakāpes apsardzes licenci – 1138, euro;

142,- euro;

1) par pirmās pakāpes apsardzes licenci – 842, euro;

2) par otrās pakāpes apsardzes licenci - 1280, euro;

Lai pasūtītu apsardzes licenci sazinieties ar mūsu speciālistu pa tālruni, vai piesakiet pakalpojumu e-pastā, vai nāciet pieteikt pakalpojumu pie mums uz biroju.