Uzņēmuma likvidācija

Likvidē nevajadzīgu uzņēmumu.

Mēs veicam visus nepieciešamos uzņēmuma likvidācijas pasākumus, tajā skaitā sagatavojam un iesniedzam nepieciešamos likvidācijas dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā, klienta vārdā veicam valsts nodevu maksājumus, veicam publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un informējam Uzņēmumam zināmos kreditorus par uzņēmuma likvidāciju. uzņēmuma likvidācija nevar notikt tādā gadījumā, ja uzņēmumam nepietiek aktīvu, lai segtu kreditoru prasījumus, šādā gadījumā ir veicama uzņēmuma maksātnespējas procedūra saskaņā ar Maksātnespējas likumu.

Lai pasūtītu uzņēmuma likvidāciju sazinieties ar mūsu speciālistu pa tālruni, vai piesakiet pakalpojumu e-pastā, vai nāciet pieteikt pakalpojumu pie mums uz biroju.