Izmaiņas komercsabiedrības pamatkapitālā

Komercsabiedrības (SIA vai AS) pamatkapitāls ir komercreģistrā reģistrēts pamatkapitāla daļu (SIA) vai akciju (AS) nominālvērtību kopsumma (turpmāk - Pamatkapitāla lielums). Pamatkapitāla lielums saskaņā ar Komerclikumu ir obligāti norādāms komercsabiedrības statūtos, dibināšanas lēmumā vai līgumā un ir reģistrējams komercreģistrā. Pēc tam, kad komercsabiedrība ir nodibināta un reģistrēta komercreģistrā komercsabiedrība pamatkapitālu var gan palielināt, gan arī samazināt. Pamatkapitāla palielināšana var būt pamatota ar dažādiem iemesliem, piemēram, mazkapitāla SIA dalībnieki vēlās, lai SIA pamatkapitāla lielums tiktu palielināts līdz 2 800 euro vai lielāks ar tādu mērķi, lai attiecībā uz SIA tiktu atcelti Komerclikuma 185.1pantā noteiktie ierobežojumi. Tāpat komercsabiedrības pamatkapitāls var tikt palielināts, lai komercsabiedrībā tiktu uzņemti jauni dalībnieki vai akcionāri, nesamazinot esošo dalībnieku vai akcionāru dalību komercsabiedrībā. Pamatkapitāla samazināšana var būt pamatota ar komercsabiedrības komercdarbības vai saimnieciskās darbības apjoma samazināšanu, piemēram, komercsabiedrība pārtrauc veikt kādu vienu vai vairākus komercdarbības veidus, aizver filiāles vai pārstāvniecības. Pamatkapitāla palielināšanai vai samazināšanai var būt arī citi iemesli.

kapitals 

Izvēlieties, kuru no piedāvātajiem pakalpojumiem Jūs vēlāties pasūtīt:

1) Mazkapitāla SIA pamatkapitāla palielināšana;

2) SIA (ar pamatkapitālu 2 800 EUR) pamatkapitāla palielināšana;

3) AS pamatkapitāla palielināšana;

4) SIA pamatkapitāla samazināšana;

5) AS pamatkapitāla samazināšana;

Lai pasūtītu kādu konkrētu pakalpojumu sazinieties ar mūsu speciālistu pa tālruni, vai piesakiet pakalpojumu e-pastā, vai nāciet pieteikt pakalpojumu pie mums uz biroju.