Būvkomersanta reģistrācija

Būvkomersanta reģistrācija Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas vestajā būvkomersantu reģistrā ir nepieciešama, lai komersants varētu sniegt inženierizpētes, projektēšanas, būvekspertīzes, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības pakalpojumus. Lai komersants varētu veikt būvkomersanta reģistrāciju būvkomersantu reģistrā, komersantam ir nepieciešams pieņemt darbā vismaz vienu būvniecības speciālistu, kurš ir saņēmis būvprakses vai arhitekta prakses sertifikātu. Būvniecības speciālists var būt reģistrēts kā darbinieks ne vairāk kā pie trīs būvkomersantiem. Pēc būvkomersanta reģistrācijas, komersants ir tiesīgs sniegt pakalpojumus tikai tajās jomās, kurās pie komersanta darbā ir pieņemti attiecīgi būvniecības speciālisti. INLAW International legal services speciālisti palīdzēs Jums veikt būvkomersanta reģistrāciju būvkomersantu reģistrā, sagatavos visus reģistrācijai nepieciešamos dokumentus un nepieciešamības gadījumā pārstāvēs Jūsu intereses uz pilnvarojuma pamata.

Lai INLAW International legal services speciālisti varētu Jums sniegt būvkomersanta reģistrācijas pakalpojumu, Jums būs nepieciešams sniegt mums tabulā norādītās ziņas, kā arī apmaksāt tabulā norādīto valsts nodevu un mūsu komisiju par sniegtajiem juridiskajiem pakalpojumiem.

Būvkomersanta reģistrācijai nepieciešamās ziņas Būvkomersanta reģistrācijai nepieciešamais laiks Valsts nodeva Mūsu komisija Kopējās izmaksas

1) ziņas par komersantu - reģistrācijas nr., korespondences adrese, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi, tālruņa numurs, e-pasts, mājas lapa (ja tāda ir), kā arī tālruņa adrese un e-pasts, kurus komersants nevēlas publiskot;

2) ziņas par būvniecības speciālistu - vārds, uzvārds, sertifikāta nr., darbības joma, darba līguma nr., datums, termiņš, ja darba līgums noslēgts uz termiņu;

vienas līdz divu nedēļu laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža;

70, euro;

100, euro;

170,- euro;

Lai pasūtītu būvkomersanta reģistrāciju sazinieties ar mūsu speciālistu pa tālruni, vai piesakiet pakalpojumu e-pastā, vai nāciet pieteikt pakalpojumu pie mums uz biroju.