Īpašuma tiesības

INLAW ar vislielāko rūpību sniegs Jums konsultācijas, sagatavos visus nepieciešamos dokumentus un pārstāvēs Jūs šādos jautājumos:

  • īpašuma atsavināšana (pirkšana, pārdošana, dāvināšana, mainīšana, ziedošana);
  • dažādu atsavināšanas līgumu sastādīšana, sastādītu līgumu pārbaude un atzinumu sniegšana par juridiskajiem riskiem, konsultēšana līguma laušanas gadījumā, tipveida atsavināšanas līgumu sastādīšana;
  • pirmpirkuma un izpirkuma tiesību izmantošana;
  • strīdi par īpašumtiesībām, tai skaitā atsavināšanas līgumu apstrīdēšana;
  • īpašuma atgūšana prettiesiskas atsavināšanas gadījumā;
  • kopīpašuma reālā sadale, tai skaitā strīdi par kopīpašuma reālu sadali, uzturēšanu un lietošanas kārtības noteikšanu;
  • servitūtu nodibināšana vai izbeigšana;
  • ķīlas tiesības (rokas ķīla, hipotēka, komercķīla, finanšu ķīla) nodibināšana;
  • īpašuma pārvaldīšana;