INVESTĪCIJAS

Pārdomāta finanšu līdzekļu investēšana ir pamats veiksmīgai uzņēmējdarbības veikšanai un peļņas gūšanai. Arī investīciju piesaistei ir nozīmīga loma uzņēmējdarbības veikšanā. Pārdomāta investīciju piesaiste uzņēmējam var palīdzēt paplašināt ražojamās produkcijas sortimentu, izstrādāt jaunus produktus, vai arī veikt citus uzņēmējdarbības attīstīšanas pasākumus. INLAW International legal services palīdzēs Jums izvērtēt investīciju lietderīgumu kādā konkrētā uzņēmumā, vai arī atsevišķā nozarē. INLAW International legal services Jums palīdzēs izvērtēt investīciju lietderīgumu kā arī piesaistīt investorus šādās jomās:

  • nekustamais īpašums (daudzdzīvokļu mājas, biznesa centri, perspektīvas būves, jaunceltnes, u.c. perspektīvi nekustamie īpašumi);
  • perspektīvas biznesa idejas un projekti;
  • strādājošs uzņēmums, bizness;
  • rūpnīcas;
  • u.c.