Intelektuālā īpašuma tiesības

  • patentu reģistrācija;
  • preču zīmes reģistrācija;
  • dizainparaugu reģistrācija;
  • topogrāfijas reģistrācija;