Holdinga kompānija Latvijā

Holdinga kompānija ir mātes sabiedrība, kura, pamatojoties uz īpašumā esošām meitas sabiedrību kapitāla daļām vai akcijām, ir tiesīga saņemt dividendes no meitas sabiedrībām vai pirkuma maksu par meitas sabiedrību akciju vai kapitāla daļu pārdošanu. Parasti holdinga kompānijas galvenais darbības veids ir aktīvu pārvaldīšana.

Holdingu struktūra ir savstarpēji saistītu kompāniju struktūra, kurā vienai vai vairākām kompānijām (mātes sabiedrībām) īpašumā pieder citu kompāniju (meitas sabiedrību) kapitāla daļas vai akcijas

Holdinga kompānija Latvijā.

Sākot ar 2013.gada 1.janvāri Latvijas Republikā stājās spēkā labvēlīgs režīms holdinga kompāniju izveidei un uzturēšanai. Ir trīs iemesli, kādēļ Jums būs izdevīgi izveidot un uzturēt holdinga kompāniju tieši Latvijā:

 • Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts ar stabilu monetāro politiku, stabilu banku sektoru un augstu izglītības līmeni. Tāpēc Jums nebūs jāuztraucas par pārvaldīto finanšu līdzekļu drošību;
 • no meitas sabiedrībām saņemtās dividendes un peļņa, kas ir gūta no meitas sabiedrību kapitāla daļu vai akciju pārdošanas, netiek aplikta ar nodokļiem.
 • holdinga kompānijai var piederēt meitas sabiedrības kā Latvijā, tā arī citās valstīs. Arī pati holdinga kompānija var piederēt mātes sabiedrībām Latvijā vai citās valstīs.

Mēs piedāvājam Jums šādus pakalpojumus:

 • mutiskas konsultācijas un rakstisku atzinumu sniegšana par jautājumiem, kas saistīti ar holdingu struktūru izveidi, uzturēšanu, pārveidošanu, paplašināšanu, u.c. jautājumiem;
 • holdingu struktūras izveidošana, uzturēšana, restrukturizēšana (t.sk. paplašināšana, samazināšana, pārveidošana), pārvaldīšana, kontrolēšana;
 • grāmatvedības kārtošana;
 • nodokļu konsultēšana;
 • miniofisa uzturēšana;
 • meitas sabiedrību kapitāla daļu vai akciju pārdošanas vai pirkšanas noformēšana, citu darījumu vešana;
 • bankas kontu atvēršana un aizvēršana;
 • kā arī citi pakalpojumi.