Grāmatvedības pakalpojumi

Par pieņemamām cenām Jūsu uzņēmumam piedāvājam šādus grāmatvedības pakalpojumus:

1. datorizēta (elektroniska) Jūsu uzņēmuma grāmatvedības uzskaites veikšana, kurā ietilpst:

1.1. pirmdokumentu pārbaude, iegrāmatošana;

1.2. likumā noteiktu atskaišu un pārskatu sagatavošana un iesniegšana VID un citiem likumā noteiktiem subjektiem;

1.3. nodokļu aprēķins;

1.4. darba algu aprēķins;

1.5. debitoru un kreditoru uzskaite un kontrole;

2. grāmatvedības uzskaites politikas izstrāde;

3. ceļa zīmju noformēšana;

4. pamatlīdzekļu uzskaite, amortizācija, amortizācijas aprēķins;

5. nodokļu plānošana;

6. operatīvo bilanču, bilanču un peļņas vai zaudējumu pārskatu sagatavošana iesniegšana VID;

7. nepieciešamības gadījumā Jūsu uzņēmuma pārstāvība attiecībās ar VID vai attiecībās ar citām valsts iestādēm, juridiskām vai fiziskām personām;

8. Konsultācijas grāmatvedības jautājumos.

 

Pakalpojuma cena sākot no 50 euro mēnesī.

 

Pakalpojuma cenas apmērs ir atkarīgs no uzņēmuma darbinieku skaita, izejošo un ienākošo dokumentu skaita, darbības sfēras un citiem kritērijiem, no kuriem ir atkarīgs mūsu darba apjoms. Grāmatvedības cena tiek saskaņota ar klientu, ievērojot klienta vēlmes.

Garantējam ievērot konfidencialitāti attiecībā Jūsu un Jūsu sadarbības partneru informāciju, kā arī drošā veidā glabāt Jūsu dokumentus. Mēs vienmēr esam sasniedzami Jums ērtā laikā un veidā.

Lai pasūtītu kādu konkrētu pakalpojumu sazinieties ar mūsu speciālistu pa tālruni, vai piesakiet pakalpojumu e-pastā, vai nāciet pieteikt pakalpojumu pie mums uz biroju.