Juridiskie pakalpojumi biznesam

 

SIA dibināšana:

Būvkomersanta reģistrācija:

SIA, AS, PS, IK likvidācijai un reorganizācijai:

Licenču noformēšana:

 

Laulības šķiršana:

  • vienošanās sastādīšana par laulāto mantas sadali, par uzturlīdzekļu apmēra noteikšanu bērniem un par bērna aizgādību - 45 euro;

  • prasības pieteikuma sastādīšana laulības šķiršanai tiesā - 100 euro;

  • bez maksas konsultācijas par laulības šķiršanu tiesā vai pie notāra.